Liên kết mạng xã hội:

InterConformity toàn cầu:
Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 München (Munich), Germany – European Union

InterConformity Việt Nam:
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở chính:
CHLB Đức - Âu Châu
Chăm sóc khách hàng:
+ 84.8.3842 6138

CHỨNG NHẬN & DỊCH VỤ

Chứng nhận hệ thống

Hệ thống quản lý là cấu trúc của các quy trình và thủ tục được sử dụng để đảm bảo rằng một tổ chức có thể thỏa mãn tất cả các nhiệm vụ cần thiết để đạt được mục tiêu của chính mình.
Bằng việc chứng nhận hệ thống quản lý, Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity là cơ quan chứng nhận độc lập - bên thứ ba xác nhận Hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu cụ thể thông qua các câu hỏi bằng văn bản.
Một tổ chức đăng ký cấp chứng chỉ có thể là một yêu cầu của hợp đồng, quy định, giúp ích để đáp ứng yêu cầu của khách hàng bằng cách chứng minh áp dụng thành công việc kiểm soát quy trình và hoạt động một cách cụ thể.
Quy trình chứng nhận bao gồm việc đánh giá đầy đủ hệ thống quản lý của khách hàng dựa trên các yêu cầu của một tiêu chuẩn cụ thể. Khi tổ chức đã thành công tất cả các bước đánh giá và giải quyết bất kỳ sự không phù hợp được xác định trong quá trình đánh giá, InterConformity sẽ cấp chứng chỉ xác nhận rằng hệ thống quản lý của khách hàng phù hợp với các tiêu chuẩn.

Đánh giá chỉ số tín nhiệm

Thẩm tra hiện trường nhà cung cấp là một kiểm tra không báo trước và đánh giá chính thức tại vị trí của tổ chức về nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, các quá trình sản xuất, hoạt động kinh doanh và quản lý, đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động và các chỉ số .v.v
Việc thẩm tra bất ngờ nhằm tăng cường sự tín nhiệm bên ngoài nhờ quá trình đánh giá nhà cung cấp. Các khách hàng so sánh kết quả với các yêu cầu và tiêu chuẩn cụ thể để xác định liệu nhà cung cấp và các hoạt động có phù hợp với các mong đợi của tổ chức.
Bên đánh giá thứ 2 liên quan đến việc thuê InterConformity như một nhà thầu độc lập bởi Tổ chức để thực hiện kiểm toán và đánh giá của các nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của tổ chức theo các yêu cầu được xác định. Dựa trên kết quả ghi nhận điểm mạnh của các tổ chức trong chuỗi cung ứng được đề cao và các vấn đề có thể được giải quyết (vd: như các khía cạnh tuân thủ pháp luật hoặc theo hợp đồng, các lỗi sản phẩm hoặc các rủi ro khác) đều được ngăn chặn.

Xếp hạng năng lực

Xếp hạng năng lực quản lý là việc đánh giá và thẩm định hoạt động kinh doanh và thực hành quản lý của một công ty về chất lượng và số lượng. Các đánh giá viên sử dụng sự phán xét và kinh nghiệm của họ trong việc xác định những thông tin nào cần được xem xét để xếp hạng đối với từng tổ chức cụ thể. Kết quả xếp hạng có thể được sử dụng bởi các bên liên quan (nội bộ hay bên ngoài) để xác định đến mức độ tổ chức đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan. Thông tin này là rất hữu ích trong việc minh chứng khả năng trong một lĩnh vực được đề xuất, xác định độ sâu rộng và sự trưởng thành của một hệ thống quản lý, phân tích thực trạng, tập trung vào cải tiến liên tục và so sánh mức độ hiệu quả.

Báo cáo Quốc tế về đạo đức kinh doanh InterCETA

Bộ Quy tắc Đánh giá Đạo đức kinh doanh (InterCETA) của InterConformity là phương pháp đánh giá và báo cáo được sử dụng và chấp nhận một cách rộng rãi. Bộ quy tắc gồm ba yếu tố - Hướng dẫn thực hành tốt nhất về Đánh giá đạo đức kinh doanh; Định dạng báo cáo đánh giá thông dụng; Kế hoạch hành động khắc phục đặc trưng. InterCETA được thiết kế để đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng và giảm sự chồng chéo trong đánh giá đạo đức kinh doanh.
InterCETA cung cấp một phương pháp đơn giản và hiệu quả về việc quản lý thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm trong chuỗi cung ứng của tổ chức một cách tự nguyện hoặc theo yêu cầu của các khách hàng.
Sản phẩm cốt lõi của chúng tôi là nguồn cơ sở dữ liệu trực tuyến bảo mật cho phép các thành viên lưu trữ, chia sẻ và báo cáo thông tin về bốn lĩnh vực chính: Lao động Tiêu chuẩn / Sức khỏe & An toàn / Môi trường / Đạo đức kinh doanh đến khách hàng.

FAQs