Liên kết mạng xã hội:

InterConformity toàn cầu:
Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 München (Munich), Germany – European Union

InterConformity Việt Nam:
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở chính:
CHLB Đức - Âu Châu
Chăm sóc khách hàng:
+ 84.8.3842 6138

ĐÀO TẠO

Đào tạo chuyên gia

InterConformity hỗ trợ việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và năng lực bằng các khóa đào tạo cụ thể có liên quan đến sự hiểu biết, sử dụng, thực hiện, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.
Các khóa đào tạo có mục tiêu cụ thể về việc cải thiện khả năng, năng lực và hiệu quả của nhân sự trong lĩnh vực này và bao gồm các nội dung sau đây:
- Các khóa học nhận thức thực hiện hệ thống quản lý;
- Khóa học đánh giá viên nội bộ;
- Các khóa chuyên gia đánh giá.

Khóa học E-learning

Các hình thức được ứng dụng phổ biến như TBT – Technologu – Based trainning, đào tạo dựa trên máy tính CBT – Computer – Based trainning, đào tạo trực tuyến – Online Learning trainning.
QUALITY MANAGEMENT / QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: Sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 như công cụ cấu trúc, làm thế nào để thực hiện, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình. Các khóa học của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của các nhà quản lý chất lượng lần đầu tiên thực hiện xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001 bởi các đánh giá viên và các chuyên gia. ISO 9001:2015 (QMS) Essentials E-Learning Course
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG: Sử dụng tiêu chuẩn ISO 14001 như công cụ cấu trúc, làm thế nào để thực hiện, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức và giảm thiểu tác động môi trường. Các khóa học của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của các nhà quản lý chất lượng lần đầu tiên thực hiện xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 14001 bởi các đánh giá viên và các chuyên gia. ISO 14001:2015 (EMS) Essentials E-Learning Course

Phát triển nghề nghiệp liên tục - CPD

Trọng tâm của CPD là dựa trên kết quả - những lợi ích mà phát triển chuyên môn liên tục có thể mang lại cho bạn ở công việc thực tế. Thông điệp quan trọng nhất là một qui mô phù hợp với tất cả mọi người, bất cứ ở đâu, bất cứ công việc, và bất cứ điều gì bạn muốn đạt được, CPD sẽ giúp bạn xác nhận điều đó.
Phục vụ cho mục đích phát triển, chúng tôi đang tập trung chương trình nghị sự về ba chủ đề chính: tương lai của công việc, tính chất đa dạng và thay đổi của lực lượng lao động, và các nền văn hóa và tổ chức nơi làm việc.
“Championing better work and working lives - Hỗ trợ công việc và đời sống lao động tốt hơn”

Cập nhật tiêu chuẩn và chuyển đổi chứng nhận

Cập nhật tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015
Ủy ban ISO xác nhận rằng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 ban hành chính thức ngày 15 tháng 9 năm 2015. Cùng với IAF ID 9:2015 Hướng dẫn Kế hoạch chuyển tiếp cho ISO 9001:2015, thông báo này cũng xác nhận rằng quá trình chuyển đổi của các tổ chức được chứng nhận sang ISO 9001:2015 phải hoàn thành vào ngày 15 tháng 9 năm 2018. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình chuyển đổi của các tổ chức sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được ghi nhận trong IAF ID 10: 2015 Kế hoạch Hướng dẫn chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 14001:2015, sẽ thực hiện một cách chính xác tương tự như chuyển đổi ISO 9001:2015.
Theo Thông cáo chung của IAF-ISO xác nhận ngày công bố chính thức của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và quá trình cập nhật ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 của JAS ANZ, Tổ chức Đánh giá và chứng nhận InterConformity thực hiện theo chính sách sau đây:
Chuyển đổi chứng nhận, chứng chỉ: Hạn sử dụng của chứng chỉ được cấp theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và / hoặc ISO 14001: 2004 sẽ là không trễ hơn ngày 15 Tháng 9 năm 2018. Chu kỳ 3 năm cấp giấy chứng nhận theo thỏa thuận cấp giấy chứng nhận kết luận vẫn sẽ có hiệu lực tuy nhiên khách hàng được chứng nhận cần phải cập nhật hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và / hoặc ISO 14001:2015.