Liên kết mạng xã hội:

InterConformity toàn cầu:
Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 München (Munich), Germany – European Union

InterConformity Việt Nam:
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trụ sở chính:
CHLB Đức - Âu Châu
Chăm sóc khách hàng:
+ 84.8.3842 6138

VỀ CHÚNG TÔI

Giới thiệu

InterConformity hỗ trợ việc cung cấp các kiến thức, kỹ năng và năng lực bằng các khóa đào tạo cụ thể có liên quan đến sự hiểu biết, sử dụng, thực hiện, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn quốc tế.
Các khóa đào tạo có mục tiêu cụ thể về việc cải thiện khả năng, năng lực và hiệu quả của nhân sự trong lĩnh vực này và bao gồm các nội dung sau đây:
- Các khóa học nhận thức thực hiện hệ thống quản lý;
- Khóa học đánh giá viên nội bộ;
- Các khóa chuyên gia đánh giá.

Chính sách chất lượng

InterConformity cam kết dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo các nguyên tắc công bằng, năng lực, trách nhiệm, bảo mật, cởi mở, tin cậy và phản hồi các khiếu nại. Những nguyên tắc này được duy trì tích cực trong môi trường kinh doanh cạnh tranh & năng động hiện nay.
Tính khách quan là nguyên tắc chính mà các quyết định dựa trên bằng chứng khách quan thu được trong quá trình đánh giá, không phải trên cơ sở của sự thiên vị hay thành kiến do ảnh hưởng của các lợi ích khác nhau của các cá nhân hoặc các bên liên quan khác. Các nguy cơ của tính khách quan được xác định, xem xét và kiểm soát thường xuyên bởi Ủy ban Bảo vệ Công bằng (CSI).
Công bằng chủ yếu được đảm bảo bởi sự độc lập của nhân viên, năng lực của đoàn đánh giá tiến hành chuyên nghiệp việc đánh giá, thu thập các bằng chứng khách quan và sự hiện diện của việc kiểm soát chất lượng.
Chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của tính khách quan trong việc thực hiện các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý của chúng tôi và chúng tôi sẽ quản lý xung đột lợi ích và đảm bảo tính khách quan của hoạt động liên quan.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Khẩu hiệu InterConformity là một tuyên bố tầm nhìn cho tổ chức chúng tôi:
“Giản đơn, thấu hiểu, hiệu quả!”
Sứ mệnh:
Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở toàn cầu bởi mạng lưới các văn phòng hoạt động ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Sự thành công của chúng tôi nhờ nỗ lực của các chuyên gia đánh giá và chứng nhận, bằng sự cam kết của họ để có được kết quả đúng, hoạt động có trách nhiệm, thúc đẩy thực hành quản lý tốt nhất, áp dụng nghiêm ngặt các thủ tục được phê duyệt và nắm bắt các cơ hội mới cho sự phát triển lợi nhuận
Tổ chức Đánh giá và chứng nhận InterConformity cam kết thực hiện áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với các cơ quan đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.